Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

cokewithcocaine

Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...

— Stanisław Lem, Solaris
Reposted frommaybelater maybelater viaoversensitive oversensitive
cokewithcocaine
1497 7994 420
Reposted fromabandroned abandroned viacats cats

September 29 2014

cokewithcocaine
5783 2d4c 420
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaSebeczek Sebeczek
9246 6e1f 420
Reposted frombrokenlanguage brokenlanguage viaSebeczek Sebeczek
cokewithcocaine

October 21 2013

cokewithcocaine
0523 4f2c 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaqlaumax qlaumax
cokewithcocaine

dontgigglesherlock:

gayyourlifemustbe:

for once a movie nails it

like always Leo nails it but you don’t see him getting his oscar anytime soon

Reposted fromzoozia zoozia viaseksgrupowy seksgrupowy
1598 1300 420
Reposted frommrautyna mrautyna viaseksgrupowy seksgrupowy
cokewithcocaine
6163 51db 420
twin peaks, david lynch

February 03 2013

cokewithcocaine
łotewa, nevamajnd bo ta dyskusja sie nigdy nie skonczy, super że twierdzimy obie że to nasze fotki i tak dalej tylko nie rozumiem tych podchodów POWIEDZ JAK MASZ NA IMIE BLE BLE BLE  zamiast od razu napisać KUMPELA ZROBILA ehehe ale nieważne koniec nara i do przodu 
cokewithcocaine
lol, a ja też znam osobę która robiła to zdjęcie i przy tym byłam, huh?

February 02 2013

cokewithcocaine
7962 9bda 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
cokewithcocaine
7977 149b 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
cokewithcocaine
8208 0c88 420
Reposted fromcorvax corvax
cokewithcocaine
8333 2e95 420
Reposted fromAlekwas Alekwas
cokewithcocaine
8339 8410 420
Reposted fromgregoer gregoer
cokewithcocaine

January 29 2013

cokewithcocaine
co to ma niby znaczyć ''powiedz kim jesteś'' XD to moje zdjęcie, ja je zrobiłam i znalazłam je po paru latach na zupie, chce wiedzieć skąd je masz tak po prostu, to chyba normalne :c

November 20 2012

cokewithcocaine
6057 c7ac 420
Reposted fromjezu jezu viaSebeczek Sebeczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl